1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
درآمدی بر پدیده کیج در آثار هنری
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
تکثیر مکانیکی، هنر مدرنیسم، هنر کلیشه، کیج
سال 1398
پژوهشگران فروغ عموئیان

چکیده

با شکل گیری دوره رنسانس در قرن شانزدهم تصویری از هنر کلاسیک و بدون نقص تعریف شد که تا قرن ها مورد استناد و تاکید مجامع هنری بود. پس از اوج گیری انقلاب صنعتی، شاکله هنر کلاسیک و پرطمطراق دچار تغییر شد. جنبش های هنری یکی پس از دیگری به نقد وضع موجود پرداختند. در این میان پدیده هنر کلیشه ای، عام پسند و تکثیر مکانیکی با وجود آنکه در نهاد تفاوت هایی داشت، اما رویکرد مشابهی را دنبال می کرد. اصطلاح کیج به طور معمول به آثار باسمه ای، ساختگی، غیرواقعی، کلیشه ای و هیجانات قلبی اشاره دارد. در پایان دهه شصت میلادی رویکردهای کلی به پدیده کیج، در سه ساختار خود را نشان داد: 1-آثار کیج بتنی بر اشارتگری بود؛ بدین صورت که آثار کیج نوعی جایگزین محسوب می شوند. اشارتگری آثار تاریخی و کهن و ارزشمند هنری از مواردی است که در ساخت نخست تبلور می یابند. 2-پدیده های کیج از درون تهی از هر گونه ارزش معنوی هستند. استفاده از تحریف اندیشه ی واقعیت شناس، بازنمایی شکلی کلی از اشارتگری پدیده های کیج محسوب می گردد. 3-آثار کیج بر جستجو و گزینش استوار است. بدین معنا که تولید این آثار از طریق بازیافت ارزش های هنری پیشین اتفاق می افتد و بداشت در فرهنگ های گوناگون در بستر فرهنگ عامه و کلیشه ای رایج است.