1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ابعاد اجتماعی مصرف محصولات پایدار در تغییر الگوی مصرف
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
الگوی مصرف، آنالیز اجتماعی، پایداری، محصول
سال 1396
پژوهشگران فروغ عموئیان

چکیده

در دهه های اخیر، آنچه که در پی رشد سریع رویکرد طراحی زیست محیطی و گسترش آن در حوزه های مختلف علوم اهمیت پیدا نموده است؛ تأثیر مستقیم محصولات طراحی شده از سوی طراحان خلاق به صورتی نوآورانه در تعیین و تغییر رفتار و سبک زندگی کاربران این محصولات می باشد. روش مند بودن فرآیند طراحی با توجه به ابعاد اجتماعی و باز خورد نوع مصرف در نزد مخاطبان، به طور مشخص می تواند در پیوستگی و استمرار پایداری، که هدف اصلی این رویکرد می باشد موثر واقع گردد. این پژوهش با توجه به نقش آنالیز اجتماعی در تعیین فرآیند طراحی، سعی دارد به بررسی رابطه محصول طراحی شده و مصرف کننده در ایجاد الگوی مصرف با رویکرد پایدار بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و از پژوهش های کتابخانه ای جهت استناد به یافته ها بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که نیازهایی که در ابعاد اجتماعی از سوی مخاطب مطرح می گردد، قویا در هدفمندی طراحی محصولاتی که مبتنی بر رعایت اصول پایداری و حفظ منابع و انرژی می باشند تأثیر داشته و ارتباط دو سویه محصول- کاربر را جهت دهی می نماید.