1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
محتوای معنادار در آفرینش هنری
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
خلق اثر، هنرمند، نماد، محتوای نمادین
سال 1401
پژوهشگران فروغ عموئیان

چکیده

مورد تحقیق هنر معاصر در مواجهه سه عبارت محتوای معنادار، ارزش های زیباشناختی و مفاهیم کاربردی اثر است. به عبارت دیگر پاسخ به این سوال که چه زمانی اثر هنری را دارای معنا دانسته و چه معیارهایی در مخاطب امروز، طرح اثر را زیبا تعریف می کند. در این رابطه محتوای معنادار در شش مولفه مورد تبیین و بازبینی قرار می گیرند. 1-فرهنگ 2- ارزش های نمادین 3-ارزش های معنوی 4- بازتعریف مفهوم تزیین 5-توجه به مخاطب و 6-کاربری اثر در کلیت و مجموعه از مولفه های تاثیرگذار بر معنادار شدن اثر هنری در مواجهه مخاطب امروز با آن هستند.