1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
کیفیت سنجی شاخص های طراحی مبلمان شهری با نگاهی بر نیمکت های پایدار
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تعامل، طراحی پایدار، مبلمان شهری، نیمکت
سال 1395
پژوهشگران فروغ عموئیان

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل موثر در طراحی مبلمان شهری با محوریت و تمرکز بر استانداردهای تعریف شده در جهت پایداری زیست محیطی صورت گرفته است. از آن جایی که طراحی مبلمان از یک سو دارای زیرساختی در طراحی صنعتی بوده و از سوی دیگر زیرمجموعه ای از عوامل متعدد دخیل در شکل دهی به فرم شهر، می باشد؛ لزوم یک بازنگری میان رشته ای ایجاب می نماید تا مطالعه مبلمان شهری پایدار از ابعاد فنی، فرمی، زیبایی شناسی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و نمونه موردی، از پژوهش های میدانی نگارنده انتخاب و در ارائه مستندات استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش به علل موثر و مشخصی در طراحی مبلمان پایدار اشاره می نماید که می تواند پاسخ گوی طراحی و ساخت نمونه های مشابه در عصر حاضر بوده و از لحاظ فرمی،اقتصادی و زیست محیطی؛ کارا، مقرون به صرفه و پربازده باشد.