1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
فن شناسی، آسیب شناسی، حفاظت و مرمت بافته های تاریخی از طریق تجزیه و تحلیل علمی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1398
پژوهشگران فروغ عموئیان

چکیده

در این کارگاه آموزشی به معرفی ساختار مرمت آثار تاریخی پرداخته شده و پس از اطلاعات عمومی در باب مرمت و حفاظت، اطلاعات تخصصی و دسته بندی شده در رابطه با شناسایی روش های بازسازی و مرمت کتیبه ها و نسخ خطی و همچنین مرمت عناصر معماری در بناهای تاریخی ارائه شد.