1403/01/25
میثم شیرخدایی

میثم شیرخدایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09125225939

تحصیلات

 • کارشناسی مدیریت بازرگانی- بازاریابی بین الملل ، دانشگاه مازندران ، ایران (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: -
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی بین الملل ، تربیت مدرس ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان رساله: بررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان در تجارت الکترونیک
 • دکترای تخصصی مدیریت- بازاریابی بین الملل ، تربیت مدرس ، ایران (1384 - 1388)
  عنوان رساله: طراحی الگوی سرآمدی بازاریابی در صنایع تولیدی با رویکرد ترکیبی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Designing And Explaining A Model Of Branding For Private Schools In Iraq Salam Abduljaleel Alramdhan, Meysam shirkhodaie, Mohammad Safari (2024)
Marketing in Auditing: Application of the 7P Model Hossein Fakhari, Hossein Fakhari, Meysam shirkhodaie (2024)
شناسایی چالش‌های موجود در شکل‌گیری اینشورتک در صنعت بیمه ایران با رویکرد نظریه اسکات محمود یحیی زاده فر، آرش نجف پور، میثم شیرخدایی، جواد سلطان زاده (1402)
تحلیل کارکردهای نظام نوآوری فناورانه مالی در گذار ولث‌تک مرسده پهلوانیان، میثم شیرخدایی، سپهر قاضی نوری (1402)
شناسایی ابعاد تعالی برند با رویکرد تحلیل مضمون (مورد مطالعه: صنعت کالاهای تندمصرف) سهیل نجات، اسداله کردنائیج، سید حمید خداداد حسینی، میثم شیرخدایی (1402)
شناسایی عوامل مؤثر بر هم آفرینی برند در جوامع برند رسانه های اجتماعی میثم شیرخدایی، بهاره عابدین، سیما داداش پور (1401)
الگوی راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان دانش محور عبدالحسین قاضوی گرمه، مهرداد مدهوشی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، میثم شیرخدایی (1401)
بازاریابی اینستاگرامی: انتخاب اینفلوئنسر در صنایع غذایی با رویکرد فوکام میثم شیرخدایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، علی ادبی فیروزجایی، نوید خانجانزاده کاکرودی، سهیل نجات (1401)
بررسی تاثیر مشارکت شهروندان بر فین تک مرسده پهلوانیان، میثم شیرخدایی، سپهر قاضی نوری (1401)
تحلیل نحوه گذار به فناوری های نوین مدیریت ثروت در ایران مرسده پهلوانیان، میثم شیرخدایی، سپهر قاضی نوری (1401)
تعیین مسیر گذار به فناوری های نوین بیمه ای در ایران مرسده پهلوانیان، میثم شیرخدایی، سپهر قاضی نوری (1401)
مفهوم پردازی افت خرید نسل زد از دیدگاه نظریه ساخت گرایی فرشته خلیلی پالندی، اسداله کردنائیج، سید حمید خداداد حسینی، میثم شیرخدایی (1400)
آسیب شناسی مطالعات برند در ایران با تمرکز بر متغیر وفاداری به برند: رویکرد فراترکیب سهیل نجات، اسداله کردنائیج، سید حمید خداداد حسینی، میثم شیرخدایی (1400)
پردازش نظری اجرای پروژههای علم شهروندان در ایران مرسده پهلوانیان، میثم شیرخدایی، نادر رازقی (1400)
محرک های انگیزشی و کنترلی در مدل TAM نسبت به خدمات حمل و نقل آنلاین میثم شیرخدایی، ندا شریفی اسدی ملفه، انسیه کاظمی بالف (1400)
مرور نظاممند ادبیات: مقایسه تطبیقی مطالعات انگیزه های خرید فرشته خلیلی پالندی، اسداله کردنائیج، سید حمید خداداد حسینی، میثم شیرخدایی (1400)
پیشایندهای اصالت برند و نقش آن در شکل گیری تبلیغات توصیه ای (موردمطالعه: آجیل تواضع) اسداله کردنائیج، میثم شیرخدایی، فاطمه اصغری گودرزی، سهیل نجات (1399)
عوامل موثر بر اجرای علم شهروندان در دانشگاه های ایران میثم شیرخدایی، مرسده پهلوانیان (1399)
تبیین نقش مزاج ها در رفتار خرید آنی مشتریان میثم شیرخدایی، فرشته خلیلی پالندی (1399)
بازاریابی خیرخواهانه ورزشی: تبیین نقش نگرش هواداران ورزشی سپیده معصومی، میثم شیرخدایی، رضا احمدی (1399)
شناسایی عوامل موفقیت شرکت اینترنتی علی بابا فریده انوری، محسن علیزاده ثانی، میثم شیرخدایی، محمد ولی پور خطیر (1398)
روش شناسی تصویربرداری در مطالعات سازمان و مدیریت: مبانی فلسفی، مختصات، اسلوب اجرا و انتقادات وارده میثم شیرخدایی، حسن دانایی فرد، فرشته خلیلی پالندی، ندا طهماسبی روشن (1398)
Understanding the Policy Instruments Mix in Higher Education R&D: A Policy Scale Development Azam Sazvar, mahmood yahyazadehfar, Meysam shirkhodaie (2020)
طراحی الگوی مسیری گرایش به مصرف کالاهای مضر و ارائه راهکارهای ضدبازاریابی مریم فضل اله تبار لدری، میثم شیرخدایی، محمود شارع پور، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1398)
طراحی مدلی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر فراتحلیل پژوهش های علمی محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1398)
رابطه جذابیت برند کارفرما وگرایش به مهاجرت : مطالعه نقش تعدیل گر امکان مهاجرت الهه شوقی لرد، محسن علیزاده ثانی، میثم شیرخدایی، محبوبه عرب کلمری (1398)
پدیدارشناسی رفتار خرید شب عید زنان در نوروز باستانی ایرانیان میثم شیرخدایی، اسدالله کردنائیج، فرشته خلیلی پالندی (1398)
مقایسه جذابیت برند کارفرمایی بخش های دولتی و خصوصی: دیدگاه دانشجویان دانشگاه های فنی و مهندسی الهه شوقی لرد، محسن علیزاده ثانی، میثم شیرخدایی، محبوبه عرب کلمری (1398)
عوامل موثر بر وفاداری مشتری: نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری محبوبه عرب کلمری، میثم شیرخدایی، فاطمه علی گلی فیروزجایی (1398)
طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397)
پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری سازی تولیدات علمی و فناورانه محمد مهدی احمدیان دیوکتی، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397)
راهبردهای مؤثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی: کاربرد الگوسازی ساختاری ـ تفسیری محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397)
مقایسه تطبیقی پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب در بستر نظام ملی نوآوری محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397)
سنجش میزان پیچیدگی اقتصادی ایران، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397)
بررسی نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران سید رسول مرتضوی فر، فرزام فرزان، میثم شیرخدایی (1397)
باز تعریف تبلیغات تجاری از منظر اسلام با روش کیفی زهره داوودی، میثم شیرخدایی، محسن نورائی (1396)
تحلیل رابطه فضای کاری اخلاقی و عملکرد کارکنان فروش آتنا بلبل امیری، مرتضی موقر، میثم شیرخدایی (1396)
مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار فرشته خلیلی پالندی، میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، رزیتا فتحی (1396)
بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده با نقش میانجی ترجیح برند سبز ابوالحسن حسینی، میثم شیرخدایی، احمد عباسی (1396)
تبیین رابطه کارآفرینی مستقل بر هوشمندی رقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی آقایان استان تهران زهرا آزموده مقدم، معصومه کلاته سیفری، فرزام فرزان، میثم شیرخدایی (1395)
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عشق به برند با تبیین نقش میانجی اعتماد به برند ابوالحسن حسینی، میثم شیرخدایی، سعید سعیدی (1395)
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی سیده زینب ابراهیم زاده گنجی، میثم شیرخدایی، ابوالحسن حسینی (1395)
اولویت بندی عوامل موثر در ارزیابی صادرکنندگان بر اساس شاخص انعطاف پذیری محمد رضا طبیبی، میثم شیرخدایی، نسیم صیداحمدی (1394)
The Power of Creative Advertising and Consumers' Perceived Risk Meysam shirkhodaie, SAEED REZAEE (2014)
سنجش تجربی هم افزایی در بازاریابی Meysam shirkhodaie, Meysam shirkhodaie, , (2014)
سنجش تجربی هم افزایی در بازاریابی Meysam shirkhodaie, Meysam shirkhodaie, , (2014)
مقاله ارائه شده
پدیدارشناسی رفتار خرید مد سریع دختران نسل Zدانشگاه مازندران سعیده نوری، میثم شیرخدایی، محمد صفری (1402)
مروری بر مدلهای پایداری کسب و کارهای نوپا در سطح بین بنگاهی فهیمه صیادی، محمد صفری، میثم شیرخدایی (1401)
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پوست و چرم ایران (کاربرد مدل جاذبه) شاهین کریمیان، میثم شیرخدایی، محمد رضا طبیبی، یوسف عیسی زاده روشن (1399)
بازاریابی عصبی: بررسی اثر عنصر رنگ بر قصد خرید بشقاب های میناکاری شده با استفاده از ابزار EEG مهسا رحیلی، میثم شیرخدایی، سمیه نامدار طجری، فرزام فرزان (1398)
بازاریابی عصبی: بررسی اثر عنصر رنگ برقصد خرید بشقابهای میناکاری شده بااستفاده از ابزار EEG مهسا رحیلی، میثم شیرخدایی، سمیه نامدار طجری، فرزام فرزان (1398)
شناسایی روش های تبلیغات اینترنتی تئاتر با رویکرد مطالعه موردی مژده ولی زاده، میثم شیرخدایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1397)
نقش نگرانی زیست محیطی بر مصرف محصول سبز بهاره پاشا زانوسی، ابوالحسن حسینی، میثم شیرخدایی (1395)
رابطه بین رسانه های جمعی و پذیرش رشته ورزشی جدید پنتبال در میان بانوان با رویکرد بازاریابی میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، سیده سعیده عالم طلب پشتیری، سید رسول مرتضوی فر (1395)
پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت شده در 1395/11/25 1:41:32 ق.ظ محمد رضا طبیبی، میثم شیرخدایی، وحید کهنسال (1395)
بررسی عوامل موثر بر انتخاب برند داخلی میثم شیرخدایی، محمد رضا طبیبی، سولماز صنوبر (1395)
نقش بازاریابی رابطه مند در کارآفرینی ابوالحسن حسینی، میثم شیرخدایی، مائده نامور (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
سند راهبردی و عملیاتی مدیریت و مهندسی پسماند جامد عادی استان مازندران عباس رشیدی، سمیه بلبلی قادیکلایی، فاطمه کاردل، میثم شیرخدایی، رضا اسماعیلی، امیر علی زرین مهر، مرتضی قربان زاده آهنگری (1401)
برگزاری همایش
پایان نامه
طراحی مدل برندسازی برای مدارس انتفاعی در شهر بغداد Salam Abduljaleel Alramdhan, morteza movaghar, Mohammad Safari, Meysam shirkhodaie (2024)
پدیدار شناسی رفتار خرید مد سریع دختران نسل Z دانشگاه مازندران سعیده نوری، محمد صفری، میثم شیرخدایی (1402)
طراحی الگوی تعالی بازاریابی مبتنی بر آیین رفتار حرفه ای در موسسات حسابرسی اکتای یمرلی، اسفندیار ملکیان، میثم شیرخدایی، حسین فخاری (1402)
بررسی نقش بازاریابی اخلاقی در ارتقای وفاداری مشتری Watheq Albadiri, Mohammad Safari, Meysam shirkhodaie (2022)
طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی محمد مهدی احمدیان دیوکتی، امیر منصور طهرانچیان، میثم شیرخدایی، حسنعلی آقاجانی (1397)
طراحی الگوی عوامل اثرگذار برقصد خرید توپ های فوتبال برندهای اصلی و مقلد حسن غلامی قاجاری، میثم شیرخدایی، معصومه کلاته سیفری (1396)
بررسی نقش عوامل موثر بر انتخاب رنگ پوشاک ورزشی سید رسول مرتضوی فر، میثم شیرخدایی، فرزام فرزان (1394)

علایق پژوهشی

 • پایداری و بازاریابی
 • بازاریابی عصبی و هورمونی
 • بازاریابی بین الملل
 • بازاریابی و برند
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اقتصادی و اداری (1393 - ادامه دارد)
بیشتر

گالری تصاویر

میثم شیرخدایی