1402/12/06
میثم شیرخدایی

میثم شیرخدایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09125225939

مشخصات درس

عنوان بازاریابی
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات