1403/01/25
سلمان احمدی اسب چین

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: --

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی آثار نانو پارتیکلهای روی و مس سنتزشده به روش زیستی بر باکتریهای پاتوژن مقاوم به دارو ( آنتی بیوتیک یاسمن السادات نبی پور، آرمان رستم زاد رستم زاد، اردشیر حسام پور، مریم تاج آبادی، سلمان احمدی اسب چین (1401)
Humic acid reduces lead phytoextraction efficiency of Erythrostemon gilliesii Mohammadreza Abdollahpour, Mohsen Ahmadpour, Mohammad Hosein Sinka Karimi, salman ahmady asbchin, KHODADA SOLTANI, Łukasz Łukasz J. Binkowski, Katarzyna Kucharska, khadijeh khermandar (2022)
Lead phytoremediation potential of Ligustrum texanum (Waxleaf Privet) in the presence of humic acid Mohammadreza Abdollahpour, salman ahmady asbchin, Mohsen Ahmadpour, Mohammad Hosein Sinka Karimi (2022)
Production of Lipase by Isolated Halophile, Halobacillus sp. Strain AR11 from International Miankaleh Wetland sedigheh rajaei, Bagher Seyedalipour, salman ahmady asbchin, Gholam Hossein Riazi (2021)
Binary Biosorption of Cadmium(II) and Nickel(II) onto Planococcus sp. Isolated from Wastewater: Kinetics, Equilibrium and Thermodynamic Studies Ashraf Al-Sadat Hoseini, Hami Kaboosi, salman ahmady asbchin, Esmayel ghorbanalinezhad,, Fatemeh Peyravii Ghadikolaii (2020)
Production and optimization of polyhydroxybutyrate (PHB) from Bacillus megaterium as biodegradable plastic salman ahmady asbchin, Hassan Rezaei, MOEIN SAFARI, Pantea Zamanifar, Davood Siyamiyan (2020)
The Impaired Balance of CD4+/CD8+ Ratio in Patients with Chronic Hepatitis B Nesa Shokoohifar, salman ahmady asbchin, Sima Besharat, Fatemeh Roodbari, Saeed Mohammadi, Iman Shahabinasab, Alireza Norouzi, Behnaz Khodabakhshi, Taghi Amiriani Taghi Amiriani (2020)
Moderately Halophilic Bacteria and Their Industrially Important Enzymes from the Ancient Ecosystem Badab-e Surt Leila Satari Faghihi, Bagher Seyedalipour, salman ahmady asbchin, Gholam Hossein Riazi (2019)
Introduction of Two Halo-Alkali-thermo-stable Biocatalysts: Purification and Characterization Leila Satari Faghihi, Bagher Seyedalipour, Gholam Hossein Riazi, salman ahmady asbchin (2018)
بررسی سینتیک جذب فلزکادمیوم توسط باکتری (هالوموناس) جداسازی شده از تالاب میانکاله شیوا شعبان نژاد، فاطمه کاردل، سلمان احمدی اسب چین، شیلا امیدظهیر (1396)
جداسازی و شناسایی باکتری های نمک دوست تولیدکننده آنزیم لیپاز از تالاب میانکاله صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور، غلامحسین ریاضی (1396)
بررسی تجزیه زیستی رنگ ایندیگوکارمین بوسیله باکتری سلمان احمدی اسب چین، حسنی مرادی، رضا تبارکی (1396)
Application of chemometric methods in modeling of competitive multidye biosorption from ternary system رضا تبارکی، اشرف ناطقی، سحر یوسفی، سلمان احمدی اسب چین (1395)
Antagonistic Activity of Nocardia brasiliensis PTCC 1422 Against Isolated Enterobacteriaceae from Urinary Tract Infections Hossnieh Kafshdar Jalali, Abdolreza Salamatzadeh Salamatzadeh, Arezou Kafshdar Jalali, Hamed Haddad Kashani, salman ahmady asbchin, Khosro Issazadeh (2016)
بررسی تواناییسیانوباکتری FIsherella ambigua ISC65 در تجزیه زیستی نفت خام معین صفری، سلمان احمدی اسب چین، ندا سلطانی (1395)
بررسی اثر سایتوتوکسیک چالکون سنتتیک جدید حامل گروه4-متوکسی فنیل بر رده سلولی HeLa با روش MTT باقر سیدعلیپور، مقدسه فاضلی، سلمان احمدی اسب چین، حمید چشمی، لیلا سادات الداغی (1394)
بررسی تجزیه زیستی رنگ آزوی "قرمز کونگو" موجود در فاضلاب صنایع توسط باسیلوس تورنژنسیس سلمان احمدی اسب چین، رضا تبارکی، محد فریدی، باقر سیدعلیپور (1394)
تثبیت باسیلوس در بید های آلژینات کلسیم برای حذف فلز نیکل سلمان احمدی اسب چین، ناصر جعفری، حسنا مرادی (1394)
Lead Accumulation Potential in Acacia victoria ali mahdavi, khadijeh khermandar, salman ahmady asbchin, reza tabaraki (2015)
بررسی کینتیک و ایزوترم جذب فلز سنگین بوسیله بیومس فعال و غیر فعال قارچ ساکارومیسس کارلزبرژنزیس سلمان احمدی اسب چین، آیت اله نصرالهی عمران، آرمان رستم زاد رستم زاد، ناصر جعفری (1392)
Study of nickel and copper biosorption on brown algae Sargassum angustifolium: application of response surface methodology (RSM) salman ahmady asbchin, reza tabaraki, Naser Jafari, Abdollah Allahverdi, Ashkan Azhdehakoshpour (2013)
Batch studies on the removal of Ni (II) from aqueous solution by Azolla filiculoides salman ahmady asbchin, mehdi mohammadi, Alimohamad Bahrami, Ali Louei Monfared, Naser Jafari (2013)
مکانیسم جذب زیستی فلز نیکل از پسابهای آلوده به وسیله باکتری Bacillus sp. Strain MGL-75 سلمان احمدی اسب چین، ناصر جعفری، احمد علی پوربابایی (1392)
In Vitro Assessment of Antioxidant and Antibacterial Activities of Six Edible Plants from Iran reza tabaraki, asharaf nateghi, salman ahmady asbchin (2013)
بررسی فرایند جذب زیستی همزمان دو فلز روی/ نیکل به وسیله جلبک قهوه ای فوکوس سراتوس سلمان احمدی اسب چین، احمد علی پوربابایی، ایو آندره (1392)
جذب زیستی فلز نیکل از محلول آبی به وسیله باکتریPseudomonas سلمان احمدی اسب چین، ناصر جعفری (1391)
بررسی شاخص های جذب نیکل به وسیله سودوموناس و باسیلوس سلمان احمدی اسب چین، ناصر جعفری (1391)
مقاله ارائه شده
ساخت غشا پلی اتر سولفون/زغال زیستی و استفاده از آن در فرایند نمک زدایی از آب میلاد شیخ اوغلی، سید رضا نبوی، سلمان احمدی اسب چین (1402)
طراحی، سنتز، انتقال و بیان پپتید ضد میکروبی نوترکیب در باکتری میزبان Escherichia Bl21 سویهcoli زهرا رجبی، امید جزایری، علی طراوتی، سلمان احمدی اسب چین (1402)
Design and synthesis of chimeric antimicrobial peptide and transfer it to Escherichia coli .1strain Bl21 Zahra Rajabi, omid Jazayeri, Ali Taravati, salman ahmady asbchin (2023)
Molecular assessment of recreational water contamination with adenovirus Fatemeh Jamali Fard, Fatemeh Roodbari, salman ahmady asbchin (2023)
بررسی فعالیت آنتی باکتریال هیبرید سه گانه نانولوله کربنی – دی اکسید تیتانیوم – نقره مسعود فضل الله پور، محمد اکبرزاده پاشا، سلمان احمدی اسب چین (1398)
Use of Bacillus sp. isolated from the Babolrood River in absorbing the Congo red dye Mona Emdadi, Maryam Sadat Eghdami, salman ahmady asbchin, omid Jazayeri (2018)
Isotherm and kinetic of removing Cr (VI) with lelliottia amnigena isolated from Babolroud river Maryam Sadat Eghdami, Mona Emdadi, salman ahmady asbchin, omid Jazayeri (2018)
بررسی تولید آنزیم پکتیناز توسط باکتریهای نمکدوست تالاب میانکاله صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395)
غربالگری و جداسازی باکتریهای هالوفیل مقاوم به فلز سنگین سرب از چشمههای بادابسورت لیلا ستاری فقیهی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395)
SCREENING AND ISOLATION OF EXTRACELLULAR PROTEASE PRODUCING HALOPHILIC BACTERIA FROM BADAB-SOURT Leila Satari Faghihi, salman ahmady asbchin, Bagher Seyedalipour (2016)
تولید آنزیم ژلاتیناز توسط باکتری های نمک دوست جداشده ازتالاب میانکاله صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395)
برگزاری همایش
سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران سلمان احمدی اسب چین، مجتبی محسنی، امید جزایری (1396)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
دبیر علمی کارگاه سلمان احمدی اسب چین (1401)
پایان نامه
جداسازی و شناسایی باکتری های تولید کننده آنزیم ال-آسپاراژیناز از پساب صنعتی شهرک صنعتی رودسر سمیه پورمحمد قاسم آباد سفلی، اسماعیل قربانعلی نژاد، سلمان احمدی اسب چین (1402)
شلاته کردن عنصر سلنیوم به وسیله باکتری باسیلوس سوبتیلیس آرمان روشن ضمیر، سلمان احمدی اسب چین (1402)
بررسی پارامترهای موثر در جذب فلز سنگین کادمیوم توسط باکتری هالوفیل جداسازی شده از تالاب میانکاله شیوا شعبان نژاد، شیلا امیدظهیر، سلمان احمدی اسب چین، فاطمه کاردل (1395)

گالری تصاویر

سلمان