1402/12/06
سلمان احمدی اسب چین

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: --

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تجزیه میکروبی ماده رنگزای ایندیگوکارمین توسط باکتری گرم منفی اسینتوباکتر لووفی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اسینتوباکتر لووفی، ایندیگوکارمین، تجزیه زیستی رنگزا.
سال 1395
مجله علوم و فناوري رنگ
شناسه DOI
پژوهشگران رضا تبارکی ، حسنا مرادی ، سلمان احمدی اسب چین

چکیده

مواد رنگزای مصنوعی در صنایع به ویژه صنایع نساجی کاربرد دارند. در حدود 10 تا 15 درصد مواد رنگزای مصنوعی مورد استفاده، طی انجام فرآیند رنگرزی هدر رفته و به عنوان آلاینده ای مضر و سمی وارد فاضلاب های صنایع می شود. این مواد رنگزا علاوه بر اینکه تهدیدی برای منابع آبی، خاک و اتمسفر هستند، باعث بروز مشکلات جدی برای موجودات زنده در اکوسیستم و به ویژه انسان می گردند. بنابراین حذا این رنگزا ها از محیطزیست ضروری به نظر می رسد. روش های مختلف فیزیکی و شیمیایی برای تجزیه رنگزاهای موجود در پساب های نساجی وجود دارد اما از نظر اقتصادی پرهزینه هستند. از روش تجزیه زیستی به عنوان روش جایگزین و مطمئن درسال های اخیر استفاده گردید، زیرا روش های تجزیه زیستی ارزان، بی خطر و دوستدار محیط زیست هستند. در این روش ها از میکروب ها به ویژه باکتری ها جهت حذا ماده رنگزا استفاده می شود. در این مطالعه از باکتری اسینتوباکتر لووفی استفاده گردید، رنگ زدایی بوسیله این باکتری در سیستمی که شامح محیط کشت و رنگ است مورد بررسی قرار گرفت. عوامح بهینه سازی رنگ زدایی ایندیگوکارمین شامح زمان، للظت اولیه ماده رنگ زا، pH و دما بررسی گردید. بررسی نتایج نشان داد، در زمان 54 ساعت، دمای 50 درجه سانتی گراد و للظت 150 میلی گرم در لیتر و 9 pH= بیشینه رنگ زدایی که برابر 99.02 درصد است صورت گرفت.