1403/01/25
الهه طالبی گرکانی

الهه طالبی گرکانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی امنتین- 1 و عوامل متابولیکی در موشهای نر دیابتی هانیه یوسف زاده، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی، عباس حسینی (1401)
Continuous and intermittent exercise training responses in liver and white adipose tissue aquaglyceroporins yadoolah Nori shorabi, Elahe Talebi-Garakani, Alireza Safarzade, Sílvia Rocha-Rodrigues, Sarkawt Kolahdouzi (2022)
Exercise training prevents high-fat diet-induced adipose tissue remodeling by promoting capillary density and macrophage polarization SARKAWT KOLAHDOZI, Elahe Talebi-Garakani, Gholamreza Hamidian, Alireza Safarzade (2019)
Expression of the key metabolic regulators in the white adipose tissue of rats; the role of high-fat diet and aerobic training Maryam Ebrahimi, Rozita Fathi, Zarbakht Ansari pirsaraei, Elahe Talebi-Garakani, Mojtaba Najafi (2018)
تأثیر تمرین تناوبی هوازی با شدت بالا بر آنژیوژنز بافت چربی در موش های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب سرکوت کلاه دوزی، الهه طالبی گرکانی، غلامرضا حمیدیان، علی رضا صفرزاده (1397)
How high-fat diet and high-intensity interval training affect lipid metabolism in the liver and visceral adipose tissue of rats Maryam Ebrahimi, Rozita Fathi, Zarbakht Ansari pirsaraei, Elahe Talebi-Garakani, Mojtaba Najafi (2018)
بیان نسبی ژن های کلیدی متابولیسم لیپید به دنبال مصرف رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی در کبد موش صحرایی مریم ابراهیمی، رزیتا فتحی، زربخت انصاری پیرسرایی، الهه طالبی گرکانی (1396)
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر غلظت سرمی SFRP5 در مردان چاق علی رضا صفرزاده، مالک آریانیا، الهه طالبی گرکانی (1395)
تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 در موش های صحرایی نر سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی، علی رضا صفرزاده، فاطمه رودباری (1395)
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی ویسفاتین و رابطه آن با مقاومت به انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین رزیتا فتحی، سجاد اصلانی مغانجوقی، الهه طالبی گرکانی، علی رضا صفرزاده، حسن صیقل (1394)
تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر غلظت پلاسمایی کالیکرین-7 و شاخص مقاومت انسولینی در زنان غیرفعال علی رضا صفرزاده، فخری برادران جم، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی (1394)
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 موش های نر مقاوم به انسولین الهه طالبی گرکانی، سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده، فاطمه رودباری (1393)
مقاله ارائه شده
The Effect of Nigella Sativa Supplementation on Plasma Antioxidant and Oxidative Stress Indicators After One Session Physical Exercise in Men Firefighters سیده زهرا موسوی نژاد، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی (1397)
برگزاری پانل تخصصی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
واقعیت های مکمل ورزشی الهه طالبی گرکانی (1399)
کسب عنوان برتر پژوهشی
پژوهشگر برتر دانشکذه علوم ورزشی الهه طالبی گرکانی (1398)
نشریات
دبیران نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی، عباس قنبری نیاکی، ولی اله دبیدی روشن، ضیاء فلاح محمدی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده (1401)
عضویت در گروه دبیران نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1400 شادمهر میردار، عباس قنبری نیاکی، منصور اسلامی، علی رضا صفرزاده، رزیتا فتحی، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن، الهه طالبی گرکانی (1400)
سردبیر و مدیر مسئول پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1400 شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی (1400)
عضویت در گروه دبیران نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی، منصور اسلامی، رزیتا فتحی، عباس قنبری نیاکی، علی رضا صفرزاده، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن (1399)
سردبیر نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی (1399)
سردبیر پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی (1398)
دبیران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی، منصور اسلامی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن، عباس قنبری نیاکی (1398)
سردبیر نشریه پزوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی (1395)
فعالیت های علمی اجرایی
عضویت در کارگروه انتشارات دانشگاه الهه طالبی گرکانی، مهدی رمضان زاده لسبویی، مرتضی قربان زاده آهنگری، محمد پورانوری (1399)
عضویت در قطب علمی الهه طالبی گرکانی، عباس قنبری نیاکی، شادمهر میردار، علی رضا صفرزاده، ضیاء فلاح محمدی، رزیتا فتحی، ولی اله دبیدی روشن (1399)
پایان نامه
بررسی تأثیر تغذیه با غذای پرچرب و تمرین هوازی بر نوآرایی بافت چربی سرکوت کلاه دوزی، علی رضا صفرزاده، الهه طالبی گرکانی (1396)