1403/03/02
الهه طالبی گرکانی

الهه طالبی گرکانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح برخی پروتئین های دخیل در لیپولیز بافتی موش های صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1396
پژوهشگران آرش خدامرادی(دانشجو)، رزیتا فتحی(استاد مشاور)، فرشته میر محمدرضایی(استاد مشاور)، الهه طالبی گرکانی(استاد راهنما)

چکیده

.