1403/03/04
الهه طالبی گرکانی

الهه طالبی گرکانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
سردبیر نشریه پزوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی- تمدید تا اردیبهشت 1397
نوع پژوهش
نشریات
کلیدواژه‌ها
.
سال 1397
پژوهشگران شادمهر میردار ، الهه طالبی گرکانی

چکیده

.