1403/03/02
الهه طالبی گرکانی

الهه طالبی گرکانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر 6 هفته پیش آماده سازی با تمرین تناوبی بر سنتز استرادیول و گیرنده استروژن بتا در موش های ماده مبتلا به بیماری ام.اس در مدل انسفالومیلیت خودایمن تجربی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1399
پژوهشگران مریم السادات میرقیصری(دانشجو)، مریم نورشاهی(استاد مشاور)، الهه طالبی گرکانی(استاد راهنما)

چکیده

.