1403/03/04
الهه طالبی گرکانی

الهه طالبی گرکانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر تمرین هوازی و مصرف کروسین بر بیان ژن Nrf2 و برخی آنزیم‌های آنتی اکسیدانی عضله دو قلو موش های صحرایی فاقد تخمدان و تغذیه شده با غذای پرچرب
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تمرین هوازی، کروسین، آنتی اکسیدان، غذای پرچرب، تخمدان برداری
سال 1402
پژوهشگران مریم محمودی(دانشجو)، خدیجه نصیری(استاد مشاور)، الهه طالبی گرکانی(استاد راهنما)

چکیده

1