1403/03/02
الهه طالبی گرکانی

الهه طالبی گرکانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین هوازی بر سطوح پپتیدهای موثر بر اشتها در مردان جوان با توجه به تاثیر دوره زمانی تمرین
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1396
پژوهشگران احمد جعفری(دانشجو)، مرضیه ثاقب جو(استاد مشاور)، رزیتا فتحی(استاد مشاور)، الهه طالبی گرکانی(استاد راهنما)

چکیده

.