1403/03/02
الهه طالبی گرکانی

الهه طالبی گرکانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
پژوهشگر برتر دانشکذه علوم ورزشی
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
.
سال 1398
پژوهشگران الهه طالبی گرکانی

چکیده

.