1403/03/04
الهه طالبی گرکانی

الهه طالبی گرکانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی فزآینده بر بیان پروتئینهای مؤثر در لیپولیز بافت عضلۀ اسکلتی موشهای صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
.
سال 1396
مجله سوخت و ساز و فعاليت ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران آرش خدامرادی ، الهه طالبی گرکانی ، فرشته میر محمدرضایی ، رزیتا فتحی

چکیده

.