1403/03/04
الهه طالبی گرکانی

الهه طالبی گرکانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
نوع پژوهش
برگزاری پانل تخصصی
کلیدواژه‌ها
.
سال 1399
پژوهشگران الهه طالبی گرکانی

چکیده

.