1403/03/04
الهه طالبی گرکانی

الهه طالبی گرکانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تمرین هوازی و مصرف کروسین بر شاخص های انعطاف پذیری متابولیکی در موش های صحرایی فاقد تخمدان و تغذیه شده با غذای پرچرب
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1401
پژوهشگران هانیه یزدان دوست بایگی(دانشجو)، علی رضا صفرزاده(استاد مشاور)، خدیجه نصیری(استاد مشاور)، الهه طالبی گرکانی(استاد راهنما)

چکیده

.