1403/03/04
الهه طالبی گرکانی

الهه طالبی گرکانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر تمرین هوازی و مصرف کروسین بر بیان ژن های مرتبط با لیپوژنز بافت کبد موش های صحرایی فاقد تخمدان و تغذیه شده با غذای پرچرب
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1401
پژوهشگران مینا پوستی(دانشجو)، خدیجه نصیری(استاد مشاور)، الهه طالبی گرکانی(استاد راهنما)

چکیده

.