1403/03/02
الهه طالبی گرکانی

الهه طالبی گرکانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر 8 هفته تمرین تناوبی هوازی و رژیم غذایی پرچرب بر گیرنده استروژن کبد موش های صحرایی ماده
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1398
پژوهشگران سیده الهام موسوی دیوا(دانشجو)، سرکوت کلاهدوزی(استاد مشاور)، الهه طالبی گرکانی(استاد راهنما)

چکیده

.