1403/03/04
الهه طالبی گرکانی

الهه طالبی گرکانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
بیان ژن و پروتئین های دخیل در میتوفاژی سلول کبد موش های صحرایی مبتلا به کبد چرب غیرالکلی: اثر تمرینات تناوبی و تداومی و مصرف سیلیمارین
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1401
پژوهشگران فاطمه مختاری اندانی(دانشجو)، خدیجه نصیری(استاد مشاور)، ابولفضل اکبری(استاد مشاور)، الهه طالبی گرکانی(استاد راهنما)

چکیده

.