06 فروردین 1402
زينب السادات حسيني

زینب السادات حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
تلفن: 09113125897
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

تحصیلات

  • دکترای تخصصی الهیات - علوم قرآن و حدیث ، تهران ، ایران (1377 - 1383)
    عنوان رساله: بررسی تطبیقی تفسیر کشاف زمخشری و مفاتیح الغیب فخر رازی و نقد آندو از دیدگاه شیعه(مبحث خداشناسی)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
الهام رسولی، زینب السادات حسینی (1401) بررسی مستندات قرآنی کرون مبنی بر عدم وجود بت فیزیکی در زمان پیامبر(ص) علوم قرآن و حدیث: دوره 54، شماره 1 - شماره پیاپی 108; صفحه 53-72
2
زهرا لازری، زینب السادات حسینی، فرزام فرزان (1401) تحلیل محتوای بازی و ورزش در روایات مطالعات فهم حدیث: دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1401،; صفحه 89-117
3
بهزاد بسطامی، زینب السادات حسینی (1400) مدل و ساختار نخبگی در قرآن کریم اسلام و علوم اجتماعی: دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1400; 5-31
4
مبینا صیادی، زینب السادات حسینی (1400) رهیافت عدالت مالیاتی در نهج البلاغه؛ مقایسه با اصول مالیاتی علم اقتصاد پژوهش های نهج البلاغه: دوره 20، شماره 1- شماره پیاپی 68; 73-92
5
فاطمه قربانی، زینب السادات حسینی، احدفرامرز قراملکی (1399) تحلیل مفهومی «قرب» حقیقی و مجازی در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه مفسران مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 4; صفحه 103-125
6
فاطمه قربانی، زینب السادات حسینی (1399) بررسی برابرنهادهای مشتقات ماده (قرب) در ترجمه آیات قرآن کریم (مطالعه موردی ترجمه فولادوند، آیتی، الهی قمشه ای و موسوی همدانی) مطالعات ترجمه قرآن و حدیث: دوره 7 - شماره 14; ص 159-190
7
فاطمه قربانی، زینب السادات حسینی (1399) تحلیل معنایی «قریب» در قرآن با رویکرد باهم آیی جانشینی صفات الهی پژوهشنامه معارف قرآنی: سال 10- شماره 43; ص119-147
8
رحمت رزاقی، محسن نورائی، زینب السادات حسینی، سید محسن موسوی، حسن باقرزاده خجسته (1399) ترویج سبک زندگی اجتماعی با استناد بر قرآن و سنت و با تاکید بر هنرهای تصویری در رسانه مطالعات هنر اسلامی: 39; 180-195
9
Fatemeh Ghorbani, Zeinab Al-sadat Hosseini (2020) Directional Metaphors of the Word “Qurb” (Nearness to Allah) in the Holy Quran پژوهشهای زبانشناختی قرآن: دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1399; صفحه 37-52
10
فهیمه گلپایگانی، محسن نورائی، زینب السادات حسینی (1399) «ثمره هنری برهم کنش «تفسیر» و «ادبیات پارسی» در پردازش های دوسویه تفسیر سورآبادی» الهیات هنر: 13; 5-34
11
بهزاد بسطامی، زینب السادات حسینی، حبیب اله حلیمی جلودار، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1399) تبیین شاخصه های نخبگی، استراتژی و بازتعریف آن از منظر قرآن کریم آموزه های قرآنی: 31; 27-52
12
فریبا رضازاده کهنکی، زینب السادات حسینی، مهدی تقی زاده طبری (1399) تحلیل اندیشه های رجالی شیخ محمد عاملی در استقصاء الاعتبار علوم حدیث: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 96; صفحه 124-146
13
فاطمه قربانی، زینب السادات حسینی، احدفرامرز قراملکی (1399) گسست یا پیوست میان خدا و انسان، معناشناسی متن های «قرب» در قرآن کریم پژوهش های زبانشناختی قرآن: دوره 9، شماره 1; صفحه 177-194
14
اکرم حسین زاده، زینب السادات حسینی (1399) پتفسیر فریقین از آیۀ 29 سورۀ الرحمان «کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ» مشکوة: دوره39-شماره1-پیاپی146; صفحه 75-96
15
بهزاد بسطامی، زینب السادات حسینی (1398) بررسی عوامل برگزیدگی، انگیزشی و اثربخشی نخبگان و نقش تحولی آنان از منظر قرآن فرهنگ در دانشگاه اسلامی: جلد9-شماره3; 363-380
16
رحمت رزاقی، محسن نورائی، زینب السادات حسینی، سید محسن موسوی، حسن باقرزاده خجسته (1398) نقش آموزه های قرآنی، اسلامی و عرفانی در سبک زندگی اجتماعی عرفان اسلامی: 61; 193- 210
17
رقیه براریان مرزونی، حبیب اله حلیمی جلودار، زینب السادات حسینی (1398) مطالعه تطبیقی نشوز زن با تکیه بر آیه 34 نساء با نگاه تفسیری بانو امین اصفهانی و آیت الله جوادی آملی مطالعات تفسیری: 37; 63-82
18
زینب السادات حسینی، فاطمه قربانی (1397) بررسی سندی و دلالی روایات حجاب در منابع حدیثی اهل سنت «با تاکید بر روش تعیین حلقه مشترک» مطالعات فهم حدیث: سال5-شماره1-پیاپی9; 61-82
19
سید مهدی موسوی، سید علی اکبر ربیع نتاج، زینب السادات حسینی (1397) تعارض ترجمه عرفی واژه قرآنی «مَوْقُوتاً» با روایات معصومان (ع) کتاب قیم: دوره8-شماره18; 209-226
20
بهزاد بسطامی، زینب السادات حسینی (1397) مؤلفه های بسترساز جامعه ی آرمانی و تمدن ساز با تأکید برنقش تربیتی نخبگان از منظر قرآن کریم آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث: دوره4-شماره1-شماره پیاپی 7; 71-88
21
فریده محمدزاده شهرآبادی، زینب السادات حسینی (1396) نقدی بر نظرات فایرستون در مقالة «تناقض در آموزه های قرآنی جنگ و راهکارهای حلّ آن » آموزه های قرآنی: 26; 131-156
22
مرتضی علویان، زینب السادات حسینی، زهرا اکبری (1396) حق رای زنان در نظام سیاسی اسلام(بررسی پیشینه و مبانی) مطالعات راهبردی زنان: 78; 69-88
23
عبدالرحمان باقرزاده لداری، زینب السادات حسینی (1396) یوم الرحبه و تحلیل مواجهه شاهدان غدیر خم با آن پژوهشنامه امامیه: 6; 53-77
24
زینب السادات حسینی، زهرا اکبری (1396) روش شناسی تفسیر امام جواد (علیه السلام) تفسیر پژوهی: سال4-شماره7; 13-43
25
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد، زینب السادات حسینی (1396) وثاقت محمدبن سنان در ترازوی نقد و بررسی علوم حدیث: 84; 128-158
26
زینب السادات حسینی (1395) تبیین رابطه دو سویه تقوا و ارتباط کلامی-گفتاری از منظر قرآن کریم پژوهش نامه اخلاق: 33; 137-156
27
28
جواد سلمان زاده، زینب السادات حسینی (1395) متدولوژی معناشناسی واژگان قرآن پژوهشهای قرآنی: 79; 136-157
29
زینب السادات حسینی، غلامرضا رئیسیان، زهره حبیبی (1395) بررسی دیدگاه نابیا آبوت در مقاله «وضعیت زن در صدر اسلام» با تکیه بر آیات و روایات علوم قرآن و حدیث: 96; 53-81
30
خدیجه عامری، زینب السادات حسینی (1395) بررسی تطبیقی ترجمه های انگلیسی قرآن آربری، شاکر، قرایی از آیات منتخب سوره رعد پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن: 8; 7-24
31
زینب السادات حسینی، هاجر اسدی (1395) کاوشی در پیوستگی قول و عمل در نهج البلاغه مشکوة: 131; 33-52
32
محمدصادق حیدری، زینب السادات حسینی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1394) بررسی تطبیقی دیدگاه تفسیری- کلامی إبن شهرآشوب با فِرق کلامی در متشابه القرآن پژوهش های تفسیر تطبیقی: 1; 117-142
مقاله ارائه‌شده
1
مرتضی فیروزجاهی، زینب السادات حسینی (1400) وظایف جوانان در گام دوم انقلاب از دیدگاه رهبر انقلاب (دام ظله) با تأکید بر سه اصل: تحصیل، تهذیب، ورزش کنگره بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث، ایران¡ قم
2
زینب السادات حسینی، فریده فتوی (1400) الگوی مناظره مطلوب در الاحتجاج: مناظره امام علی(ع) و امام صادق(ع) با زندیق اولین همایش ملی هزاره شیخ طبرسی، جمهوری اسلامی ایران¡ قائمشهر
3
زینب السادات حسینی، فاطمه زهرا پورنادری (1399) عوامل استحکام و سلامت خانواده در نگاه اسلام و روان شناسی نخستین همایش بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی، ایران¡ اصفهان
4
زینب السادات حسینی، مهدی شکراللهی صورتی (1399) مولفه های احیای تمدن اسلامی با تاکید بر اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب کنفرانس ملی مؤلفه های تمدن ساز در بیانیه گام دوم انقلاب، ایران¡ مشهد
5
زینب السادات حسینی، فاطمه قربانی (1399) جایگاه فعالیت های اجتماعی زنان در سبک زندگی قرآنی: با تاکید بر مقوله اشتغال همایش ملی سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مؤلفه های اجتماعی، ایران¡ بابلسر
6
زینب السادات حسینی، الهام رسولی (1399) راهکارهای تحکیم بنیان خانواده بر مبنای قرآن، روایات و سیره رضوی همایش ملی سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مؤلفه های اجتماعی، ایران¡ بابلسر
7
بابک هادیان حیدری، زینب السادات حسینی (1399) مؤلفه های فردی تأثیرگذار در سبک زندگی بر اجتماع از منظر امام علی (ع) همایش ملی سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مؤلفه های اجتماعی، ایران¡ بابلسر
8
بهزاد بسطامی، زینب السادات حسینی (1398) عوامل پیشران و راهبر نخبگان در شکوفایی تمدن اسلامی از منظر آموزه های دینی همایش ملی امام خمینی و تمدن نوین اسلامی ایرانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی، ایران¡ بابلسر
9
زینب السادات حسینی، محمد مکتوبیان (1398) نقش زهد در فرآیند تمدن سازی اسلامی با توجه به رویکرد امام خمینی به مساله زهد همایش ملی امام خمینی و تمدن نوین اسلامی ایرانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی، ایران¡ بابلسر
10
زینب السادات حسینی، زهرا اکبری (1398) پیشینه مذهب و فرقه های مذهبی در مازندران اولین همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران، ایران¡ بابلسر
11
Mohsen Nouraei, Zeinab Al-sadat Hosseini (2018) WOMEN’S RIGHT FROM THE PERSPECTIVE OF THE HOLY QURAN World Conference on Integration of Knowledge: Business, Economy, Management, Cultural, Societal, Theological and Scientific, Malaysia, Langkawi
12
زینب السادات حسینی، مراد کلاهی (1397) ولایت و رهبری از منظر اسلام کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی، ایران¡ کرج
13
بهزاد بسطامی، زینب السادات حسینی (1397) روش شناسی تربیتی قرآن کریم در تقویت و رشد نخبگان کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی، ایران¡ کرج
14
زینب السادات حسینی، بهزاد بسطامی (1397) اثرات تربیتی گزاره های نخبگی در تحول اجتماعی بر مبنای آموزه های دینی پنجمین کنفرانس بین المللی روان شناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی - ایران، قزوین - 21تیر 1397، ایران¡ قزوین
15
بهزاد بسطامی، زینب السادات حسینی (1397) رهیافت های اعتلای فرهنگی جامعه توسط نخبگان بر مبنای آموزه های دینی چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، ایران¡ قم
16
سید کامل عسکری، زینب السادات حسینی (1396) بررسی تطبیقی دو ترجمه انگلیسی قرآن شاکر و صفارزاده از سوره مبارکه لقمان سومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه، ایران¡ مشهد
17
سید مجتبی حسین نژاد، زینب السادات حسینی (1395) جایگاه علم رجال در تمدن اسلامی اولین کنفرانس بین المللی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی - ایران، قم - 19 اسفند 1395، ایران¡ قم
18
حمید رضا منیری حمزه کلایی، زینب السادات حسینی (1395) مبانی تشکیل حکومت بر اساس روش بحران در قرآن و سیره دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی اسلامی، ایران¡ بهشهر
19
محسن نورائی، زینب السادات حسینی، سید محسن موسوی، رحمت رزاقی (1395) روش های ترویج سبک زندگی اسلامی در رسانه (تلویزیون) دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی، ایران¡ تهران
20
زینب السادات حسینی، بابک هادیان حیدری (1395) تجلی مهدویت در خطبه غدیر خم دومین همایش ملی غدیر، ایران¡ گرگان
21
زینب السادات حسینی، اکرم حسین زاده، پریسا حسین زاده (1395) روش شناسی کتاب معنا شناسی واژگان قرآنی عضیمه صالح همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی، ایران¡ یاسوج
22
زینب السادات حسینی، اکرم حسین زاده (1394) بررسی تطبیقی دیدگاه جرجانی و سروش: نسبت شاعری به پیامبر (ص) همایش ملی میراث قرآنی تبرستان، ایران¡ بابلسر
23
زینب السادات حسینی، سمانه عباسی خالجیری (1394) اشتغال زنان و سلامت خانواده اولین همایش ملی اهل بیت علیهم السلام و بنیانهای فرهنگی عصر حاضر با موضوع خانواده از منظر اهل بیت، ایران¡ اصفهان
24
زینب السادات حسینی، سمانه عباسی خالجیری (1394) مدیریت خانواده و مصرف درست از دیدگاه قرآن و روایات سبک زندگی دانشجوی ایرانی «آسیب ها، راهبردها و راهکارها»، ایران¡ بابلسر
25
samad yosefi, Dato Zulkifli, Ebrahim Fallah, Mojtaba Rezaei Rad, Zeinab Al-sadat Hosseini (2015) True Model of Charity at View of Holy Qur’an The 5 Annual International Quranic Conference 2015, Malaysia, Kuala Lumpur
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حمید رضا منیری حمزه کلایی، زینب السادات حسینی (1396) مبانی تشکیل حکومت بر اساس روش بحران در قرآن و سیره دانشگاه مازندران
2
پایان‌نامه
1
فاطمه آقابراریان، زینب السادات حسینی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1400) بررسی سور تبارک از طریق روش ساختاری و همگونی محتوایی آن ها
2
سید مصطفی حسینی، زینب السادات حسینی، عبدالرحمان باقرزاده لداری (1400) بررسی تطبیقی دیدگاه طحاوی و ابن تیمیه درباره اهل بیت علیهم السلام
3
زهرا سلطان پور المشیری، زینب السادات حسینی (1400) معناشناسی واژه فتح در قرآن کریم بر اساس رویکرد ساختگرا
4
صدیقه حسین پور، زینب السادات حسینی، سید علی اکبر ربیع نتاج، فروغ پارسا (1400) دیدگاه ها، مبانی و روش های حدیثی براون
5
مهرناز ابراهیم زاده، زینب السادات حسینی، مصطفی کمالجو (1400) بینامتنی ظلم ستیزی در قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه با صحیفه امام خمینی
6
عاتکه حسن عجد ال دفتر، حبیب اله حلیمی جلودار، زینب السادات حسینی (1400) المنهج التفسیری العقلانی فی التبیان والمیزان
7
زهرا لازری، زینب السادات حسینی، فرزام فرزان، محمد شریفی (1400) ورزش و بازی از دیدگاه قرآن و حدیث
8
خاطره مرادی، زینب السادات حسینی (1400) حکمت بلایا با تاکید بر تفسیر المیزان و تسنیم
9
فاطمه قربانی، زینب السادات حسینی، احدفرامرز قراملکی، حبیب اله حلیمی جلودار (1399) معناشناسی ماده قرب در قرآن کریم و سیر تطوّر معنایی آن در آیات مربوطه
10
11
مهران گرجی زاده، حبیب اله حلیمی جلودار، زینب السادات حسینی (1399) تاثیر پیش فرض های علمی بشر در تفسیر قرآن کریم
12
رحمت رزاقی، زینب السادات حسینی، محسن نورائی، سید محسن موسوی، حسن باقرزاده خجسته (1399) نقش قرآن و سنت در سبک زندگی اجتماعی مردم در رسانه استانی
13
علی ناصر حسین، زینب السادات حسینی، محمد محسنی دهکلانی (1399) بررسی تطبیقی آیات نکاح در تفاسیر
14
معصومه صبوری، زینب السادات حسینی، سید محسن موسوی (1398) معناشناسی واژه غوی بر اساس رویکرد ساختگرا در قرآن کریم
15
فریبا رضازاده کهنکی، زینب السادات حسینی، مهدی تقی زاده طبری (1398) تحلیل حدیث پژوهی در استقصاء الإعتبار
16
مبینا صیادی، زینب السادات حسینی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1398) عدالت اقتصادی در نهج البلاغه با رویکرد عدالت مالیاتی
17
زهرا نانواکناری، زینب السادات حسینی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1398) معناشناسی واژه برّ در قرآن کریم بر اساس رویکرد ساختگرا
18
مطهره بابانتاج، زینب السادات حسینی، محسن نورائی (1398) بررسی تطبیقی اعجاز تشریعی در المیزان و المنار
19
سمیه قلی پور امیر، مهدی تقی زاده طبری، زینب السادات حسینی (1397) تحریف ناپذیری قرآن از دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله جوادی آملی
20
فهیمه گلپایگانی، محسن نورائی، زینب السادات حسینی (1397) ارزیابی قصص قرآن در تفسیر سورآبادی
21
طاهره باقر نژاد، محمد شریفی، زینب السادات حسینی (1397) موعودگرایی در کلام امام علی (ع) و امام سجاد(ع)
22
بهزاد بسطامی، زینب السادات حسینی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، حبیب اله حلیمی جلودار (1397) نخبگان از منظر قرآن کریم
23
رقیه براریان مرزونی، حبیب اله حلیمی جلودار، زینب السادات حسینی (1396) شخصیت شناسی زن در تفسیر مخزن العرفان وتسنیم
24
سید مهدی موسوی، سید علی اکبر ربیع نتاج، حبیب اله حلیمی جلودار، زینب السادات حسینی (1396) نقش روایات اهل بیت در ترجمه صحیح قرآن کریم
25
محبوبه شریعتی راد، زینب السادات حسینی، محسن نورائی (1396) سیر تحول نسخ در قرآن کریم از منظر علمای علوم قرآنی
26
زهرا شهابی، محسن نورائی، زینب السادات حسینی (1396) بررسی استقلال مالی زن با تأکید بر تفاسیر عصری
27
الهام رسولی، زینب السادات حسینی، محمد شریفی (1395) بررسی مقاله پاتریشیا کرون: «دین مشرکان قرآنی»
28
فاطمه امین زاده، زینب السادات حسینی، مهدی تقی زاده طبری (1395) تحلیل روایات اهل سنت از زندگی حضرت زهرا (س) پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)
29
خدیجه عامری، زینب السادات حسینی، محسن نورائی (1394) بررسی تطبیقی ترجمه های انگلیسی قرآن آربری، شاکر و قرایی از سوره رعد
30
طلا غفاری، زینب السادات حسینی، مهدی تقی زاده طبری (1394) بررسی ناسخ و منسوخ در تفسیر عبدالکریم خطیب
31
سیده طاهره مشعل چی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری، زینب السادات حسینی (1394) تاملی در معنای آرامش از منظر قرآن کریم و دلالتهای تربیتی آن
32
آسیه سعادتی نسب، زینب السادات حسینی، محسن نورائی (1394) تحلیل محتوایی دعای عهد
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
2
زینب السادات حسینی (1397) نگاه شیعه به قرآن از منظر باراشر- هفته پژوهش سال97 دانشکده الهیات
3
زینب السادات حسینی (1397) شاهدان اعمال از منظر قرآن کریم-هفته پژوهش سال97 دانشکده الهیات
4
زینب السادات حسینی (1396) معناشناسی ساختگرا دانشگاه مازندران