1403/01/25
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
A novel method for identification of damage location in frame structures using a modal parameters-based indicator Mina Roodgar Nashta, reza taghipour, Mohsen Bozorgnasab, hessam Mirgolbabaei (2022)
A new index for damage identification in beam structures based on modal parameters reza taghipour, Mina Roodgar Nashta, Mohsen Bozorgnasab, hessam Mirgolbabaei (2021)
Investigating the effect of rotational components on the progressive collapse of steel structures sirous gholampour, reza taghipour, Hamid Kazemei felourdi, Saman Soleimani (2021)
تشخیص محل آسیب در سازه های پوسته ی استوانه یی دارای مواد هدفمند واقع بر بستر کشسان احسان آقا احمدی، رضا تقی پور، محسن بزرگ نسب، محمد ملاعلی پور (1399)
Seismic Analysis of Concrete Gravity Dams Considering Foundation Mass Effect erfan asghari, reza taghipour, Mohsen Bozorgnasab, seyed mojtaba moosavi (2018)
Damage evaluation in plates using modal data and firefly optimisation algorithm niusha navabiyan, reza taghipour, Mohsen Bozorgnasab, Jamal Ghasemi (2018)
Damage identification in plate-like structure using mode shape derivatives niusha navabiyan, Mohsen Bozorgnasab, reza taghipour, omid yazdanpanah (2016)
مقاله ارائه شده
شناسایی ترک در تیرهای دو سر مفصل با استفاده از مدل فنر پیچشی محمد امین شیخی، رضا تقی پور، محسن بزرگ نسب، امید یزدان پناه (1396)
تعیین مکان خرابی در تیرها تحت اثر بار ضربه ای بر مبنای اطلاعات مودی سعید صابری، محسن بزرگ نسب، رضا تقی پور، امید یزدان پناه (1396)
شناسایی آسیب در تیر-ستون ها تحت تاثیر بارهای محوری و عرضی فهیمه اخلاقی، رضا تقی پور، محسن بزرگ نسب، امید یزدان پناه (1396)
بررسی آسیب درسازه ی خرپای فضایی با استفاده از توابع پاسخ فرکانس فهیمه میرنظامی، رضا تقی پور، محسن بزرگ نسب، امید یزدان پناه (1396)
تحلیل دینامیکی غیر خطی سد بتنی دو قوسی ماروپوینت با در نظر گرفتن اثر مولفه قائم زلزله سید ابراهیم اسماعیل زاده، محسن بزرگ نسب، رضا تقی پور (1395)
توسعه روش‍های شناسایی خرابی موجود در تیرها بر روی سازه های صفحه ای رضا تقی پور، نیوشا نوابیان، محسن بزرگ نسب (1395)
مدلسازی مرزهای جاذب در سدهای بتنی وزنی به روش لایسمر مژده سجادی، رضا تقی پور، سید مجتبی موسوی، عرفان اصغری (1394)
تحلیل شکنندگی سدهای بتنی وزنی با استفاده از آنالیز زمان دوام آرزو طبری شاهاندشت، رضا تقی پور، محسن بزرگ نسب، محسن نوری قره تکن (1394)
شناسایی خرابی در صفحات تحت خمش با استفاده از شاخص مبتنی بر انحنای شکل مودی رضا تقی پور، محسن بزرگ نسب، نیوشا نوابیان، امید یزدانپناه (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
فعالیت های علمی اجرایی