1403/03/06
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین مکان خرابی در تیرها تحت اثر بار ضربه ای بر مبنای اطلاعات مودی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بار ضربه ای ، اطلاعات مودال، شاخص خرابی، اجزای محدود
سال 1396
پژوهشگران سعید صابری ، محسن بزرگ نسب ، رضا تقی پور ، امید یزدان پناه

چکیده

وقوع آسیب