1403/01/24
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آسیب درسازه ی خرپای فضایی با استفاده از توابع پاسخ فرکانس
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شناسایی خرابی، تابع پاسخ فرکانس FRF، بهینه سازی، الگوریتم تکامل تفاضلی ، سازه خرپای فضایی
سال 1396
پژوهشگران فهیمه میرنظامی ، رضا تقی پور ، محسن بزرگ نسب ، امید یزدان پناه

چکیده

امروزه روش های نوینی برای شناسایی خرابی در سازه ها مورد استفاده قرار میگیرد و یک روش مفید و کارا در این زمینه، ارزیابی های غیر مخرب ارتعاشیمی باشد.آسیب در المان یک سازه ی خرپایی منجر به تغییر در پاسخ های اعضای مجاور می شود. لذا بررسی این تغییرات می تواند به شناسایی محل آسیب دیده در این سازه ها کمک نماید. در این مقاله، پایش سلامت سازه بر اساس تغییر تابع پاسخ فرکانس در سازه خرپای فضایی به عنوان یک مشخصه دینامیکی صورت گرفته است. تابع پاسخ فرکانس به عنوان ابزار اندازه گیری دینامیکی، اطلاعات بیشتری را از ویژگی های سیستم در مقایسه با اطلاعات مودال بدست می دهد. در تحقیق حاضر، با استفاده از توابع پاسخ فرکانس سازه سالم و آسیب دیده و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تکامل تفاضلی، محل آسیب و شدت آن تعیین می گردد. جهت نمایش کارایی روش مطرح شده، یک مثال عددی سازه خرپای سه بعدیو تعریف کردن سناریوهای خرابی مختلف منفرد و چندگانه ارائه شده است که نتایج حاصله بیانگر دقت و عملکرد مناسب این روش پیشنهادی در شناسایی خرابی سازه می باشد.