1403/01/24
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر انرژی زلزله روی رفتار لرزهای سد بتنی قوسی با استفاده از تبدیل موجک
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سد بتنی قوسی،انرژی زلزله،پاسخ غیر خطی،تبدیل موجک
سال 1396
مجله علوم و مهندسي زلزله
شناسه DOI
پژوهشگران سپیده فیروزی ، محسن بزرگ نسب ، رضا تقی پور

چکیده

سدها از جمله سازه های عظیم مهندسی هستند که بررسی رفتار لرزه ای سدها تحت تکانه های لرزه ای شدید از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که آسیب و خرابی این ابرسازه ها می تواند خسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. در این تحقیق، مدلسازی اجزای محدود سد بتنی قوسی ماروپوینت در نرم افزار سالیدورک انجام شده و آنالیز دینامیکی غیرخطی سد با درنظر گرفتن اندرکنش سد-دریاچه-فونداسیون در نرم افزار المان محدود آباکوس انجام گرفته است. در روند تحلیل غیر خطی از مدل پلاستیسیته خرابی بتن استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی تاثیر چگونگی توزیع انرژی زلزله بر رفتار لرزه ای سد، رکوردهای ثبت شده مربوط به زلزله های مختلف با استفاده از تبدیل گسسته موجک به مولفه های مختلف با سطح انرژی متفاوت تجزیه شده اند؛ نتایج حاکی از آن است که در حوزه نزدیک گسل می توان مولفه موجکی از زلزله را یافت که با وجود دارا بودن مدت زمان موثر کمتر، درحدود 60 تا 70 درصد نسبت به رکورد اصلی، پاسخ های نزدیک به رکورد اصلی با اختلافی کمتر از 10درصد را حاصل نماید که این خود کاهش زمان تحلیل را درپی خواهد داشت. همچنین نشان داده شده که میزان انرژی زلزله و شدت آن در واحد زمان در چگونگی بازتاب سازه موثر خواهد بود.