1403/01/24
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه روش های شناسایی خرابی موجود در تیرها بر روی سازه های صفحه ای
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
..
سال 1395
پژوهشگران رضا تقی پور

چکیده

..