1403/01/24
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل شکنندگی سدهای بتنی وزنی با استفاده از آنالیز زمان دوام
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سد بتنی وزنی، رفتار غیر خطی بتنن، روش زمان دوام، تحلیل شکنندگی.
سال 1394
پژوهشگران آرزو طبری شاهاندشت ، رضا تقی پور ، محسن بزرگ نسب ، محسن نوری قره تکن

چکیده

سد های بتنی از سازه های بسیار با اهمیت می باشند. در سال های اخیر به منظور بالا رفتن عمر آنها و اقتصادی شدن طرح ها ، موضوع ایمنی این سازه ها بسیار مورد توجه است. در همین راستا به منظور ارزیابی عملکرد لرزه ای و رفتار واقعی این سازها، استفاده از روش های آنالیز احتمالاتی علاوه برآنالیز های غیرخطی ،دارای اهمیت می باشد. از جمله این روش ها استفاده از تحلیل شکنندگی است که با تأثیر عدم قطعیت ها ، نتایج محافظه کارانه تری می دهد. در این پژوهش مدل اجزای محدود سد کوینا در نرم افزار آباکوس با در نظر گرفتن اندرکنش سد-مخزن و رفتار غیر خطی بتن،تحت آنالیز دینامیکی غیر خطی زمان دوام، قرار گرفته است. با استفاده از پروفیل خرابی، سطح عملکرد آستانه فروریزش و منحنی شکنندگی نظیر ترسیم و در نهایت احتمال خرابی به ازای شدت های مختلف لرزه مورد بررسی قرار گرفته است.