1403/01/24
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
مبانی تحلیل جریان به کمک حجم محدود
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
حجم محدود ، مدلسازی جریان
سال 1394
پژوهشگران رضا تقی پور

چکیده

..