1403/03/07
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
تکنیک های کاهش آسیب لرزه ای ساختمان ها با درس هایی از زلزله کرمانشاه
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
زلزله کرمانشاه - آسیب لرزه ای- بهسازی لرزه ای
سال 1396
پژوهشگران رضا تقی پور

چکیده

-