1403/01/24
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میزان کارایی توابع هدف مختلف در ترکیب با الگوریتم ازدحام ذرات برای ارزیابی شدت خرابی در تیرها
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
شدت خرابی، الگوریتم ازدحام ذرات، تابع هدف، داده های مودال
سال 1395
پژوهشگران محسن بزرگ نسب ، رضا تقی پور ، نیوشا نوابیان

چکیده

نگه داری از سازه ها در طول سرویس دهی آنها در برابر عوامل مخرب طبیعی تضمین کننده سلامت و طول عمر سازه ها می باشد. شناسایی و رسیدگی به موقع آسیب های موجود در نقاط مختلف در سازه ها، باعث افزایش عمر مفید خدمت دهی آنها و جلوگیری از خسارات احتملی جانی و مالی می شوند. یکی از روش های شناسایی آسیب در سازه استفاده از روش های مبتنی بر اطلاعات استاتیکی و دینامیکی سازه سالم و سازه قبل و از آسیب دیدگی می باشد. یکی از اهداف اساسی پایش سلامت سازه ها در علوم مهندسی، ارزیابی میزان شدت آسیب دیدگی در نقاط مختلف سازه می باشد. یکی از روشهای حل اینگونه مسائل، استفاده از الگوریتم های بهینه سازی می باشد. ابتدا مسأله شدت خرابی سازه به شکل یک مسأله بهینه سازی استاندارد تبدیل می شود و سپس با تعریف یک تابع هدف مناسب و کارآمد، شدت خرابی در سازه ارزیابی خواهد شد. هدف این مقاله ارزیابی شدت آسیب های منفرد و چندگانه در تیرها با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات با کمک توابع هدف مناسب می باشد. در روند حل مسأله، توابع هدف مختلف مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. بدین منظور از سه شاخص خرابی مبتنی بر داده های مودال سازه که در ادبیات برای مکان یابی خرابی در سازه ها معرفی و دارای عملکرد مناسبی بوده اند، استفاده می گردد. در مرحله اول، توابع هدف ساده مبتنی بر این شاخصها در مساله بهینه سازی اعمال می گردد و سپس برای ارزیابی شدت خرابی با دقت محاسبات بالاتر و با سرعت بهینه سازی بیشتر، توابع هدف جدیدی پیشنهاد می شوند. این توابع با اعمال ضریبی در توابع هدف قبلی تعریف می شوند. برای نشان دادن کارآمدی توابع هدف پیشنهادی، از یک مدل عددی تیر فلزی دو سر ساده با و بدون درنظرگرفتن نویز در مشخصات مودال مستخرج از سازه استفاده می شود. نتایج نشان دهنده آن است که توابع هدف پیشنهاد شده در مقایسه با توابع هدف ساده با قابلیت بهتری شدت آسیب های منفرد و چندگانه و همچنین آسیب های نزدیک به تکیه گاه در تیرها را با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مورد ارزیابی قرار می دهند. همچنین، توابع پیشنهادی به خوبی و با دقت بالاتری قادر به تخمین شدت آسیب های سازه ای در حضور نویز می باشند. نتایج این تحقیق بر اهمیت انتخاب توابع هدف مناسب در سرعت حل مسائل مهندسی تأکید می کند.