1403/01/24
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی مکان آسیب دیده در تیرهای تحت اثر بار ضربه ای به کمک یک شاخص پیشنهادی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بار ضربه ای، تیرها، شاخص خرابی، اجزای محدود
سال 1396
پژوهشگران سعید صابری ، محسن بزرگ نسب ، رضا تقی پور

چکیده

با استفاده از