1403/03/07
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی تحلیلی نواحی آسیب دیده در ورق های دایره ای متخلخل مستقر بر بستر الاستیک بر اساس مشتقات اشکال مودی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ورق های دایره ای متخلخل|تحلیل مودال|مواد هدفمند|تئوری برشی مرتبه ی اول|شناسایی آسیب
سال 1399
مجله مهندسي عمران مدرس
شناسه DOI
پژوهشگران سامان کریمی ، محسن بزرگ نسب ، رضا تقی پور ، محمد ملاعلی پور

چکیده

نظارت بر سلامت سازه برای پیش بینی مشکلات و حفظ یکپارچگی سازه ضروری است و این موضوع می تواند در طولانی شدن عمر سازه مؤثر باشد. در این مطالعه، شناسایی آسیب در ورق­های دایره­ای متخلخل بر اساس شـکل­های مودی و بر روی بستر الاستیک بررسی گردیده است. تحلیل ارتعــاش بر مبنای تئوری برشی مرتبه­ی اول و روش تحلیلی انجام گردیده است. بر مبنای تحلیل انجام ­شده، ورق با شرایط مرزی مختلف قابل بررسی است. در این مطالعه، ابتدا معــادلات حاکـم بر ورق­های دایره­ای با مواد هدفمند در حالت ارتعاش آزاد استخراج شده و سپس مجهولات تا جمله­ای که پاسخ­ها همگرا شوند محاسـبه گردیدند. برای یافتن فرکانس­های طبیعی ورق، دترمینان ماتریس مورد نظر که بر اساس شرایط مرزی و پیوستگی پی­ریزی شده است محاسبه گردید. در انتها، بر اساس روش نیوتن–رافسون، فرکانس­های طبیعی ابتدایی ورق به دست آمده و شکل­های مودی آن­ها نیز ترسیم ­شدند. برای اثبات دقت و کارایی روش پیشنهادی، فرکانس­های بدست آمده با نتایج ارائه شده در پژوهش­های سایر محققین مقایسه گردیده است. مقایسه­­ها حاکی از آن بود که نتایج بدست آمده بسیار دقیق بوده و محل آسیب نیز در نمودار به خوبی نشان داده شده است.