1403/01/24
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجوئی دانشگاه
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
..
سال 1395
پژوهشگران رضا تقی پور

چکیده

..