1403/01/24
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از روش زمان-دوام در بررسی لرزه ای سد بتنی قوسی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
روش زمان-دوام، تحلیل دینامیکی، سد های بتنی قوسی، رفتار غیرخطی مصالح.
سال 1395
پژوهشگران سارا سیرجانی ، رضا تقی پور

چکیده

در سراسر جهان تعداد بسیاری سد بتنی در مناطق زلزله خیز وجود دارد که شکستگی ناشی از زمین لرزه در آنها می تواند باعث خسارات جبران ناپذیری گردد. به همین دلیل، بررسی ایمنی و عملکرد سد در برابر زمین لرزه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق روش نسبتا جدیدی به نام روش تحلیل زمان-دوام مورد استفاده قرار گرفته است که در آن سازه تحت شتاب نگاشت های فزاینده در سطوح مختلف عملکرد مورد ارزیابی قرار می گیرد سد بتنی دوقوسی ماروپوینت بعنوان مطالعه ی موردی در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است. مدل اجزا محدود این سد با در نظر گرفتن اندرکنش سد– مخزن– فونداسیون و لحاظ رفتار غیر خطی بتن در نرم افزار آباکوس تولید شده است. سه تابع شتاب سری در روند تحلیل مورد استفاده قرار گرفته اند. با توجه به خصوصیات فزاینده توابع سری زمان دوام، نشان ETA20e01-03 داده می شود که استفاده از این توابع در روند تحلیل می تواند رفتار سد مورد نظر را از ناحیه الاستیک تا خرابی گسترده در بدنه ی سد بطور مناسبی نشان دهد. نتایج حاصله نشان می دهد که استهلاک انرژی خسارت ارتباط مستقیمی با گسترش ترک خوردگی در بدنه ی سد دارد. همچنین در زمان وقوع خرابی گسترده در بدنه سد عملا مقدار جابجایی تاج سد با شیب بسیار زیادی افزایش خواهد یافت.