1403/01/24
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی خرابی در صفحات تحت خمش با استفاده از شاخص مبتنی بر انحنای شکل مودی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شناسایی خرابی، صفحات تحت خمش، آنالیز مودال، سناریوی خرابی
سال 1394
پژوهشگران رضا تقی پور ، نیوشا نوابیان ، محسن بزرگ نسب ، امید یزدانپناه

چکیده

در این تحقیق یک روش شناسایی خرابی بر مبنای انحنای شکل مودی برای صفحات تحت خمش معرفی می شود. انحنای شکل مودی یک روش مناسب برای شناسایی خرابی در سازه های یک بعدی مانند تیر می باشد. در این مقاله این پارامتر در صفحات دو بعدی تحت خمش مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص معرفی شده، بر اساس انحنای مودی سازه سالم و آسیب دیده، محل وقوع خرابی را مشخص می کند. برای این منظور ابتدا شکل های مودی بر اساس روش اجزای محدود، آنالیز مودال و با استفاده از نرم افزار Matlab بدست می آیند . سپس انحنای شکل مود از طریق روابط تفاضل محدود مرکزی تعیین می گردد. بمنظور سنجش توانایی روش معرفی شده از یک صفحه خمشی بر مبنای فرمولاسیون اجزای محدود استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند شاخص استفاده شده قادر به تشخیص محل وقوع خرابی های منفرد در سازه های صفحه ای تحت خمش می باشد.