1403/01/24
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی ترک در تیرهای دو سر مفصل با استفاده از مدل فنر پیچشی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شناسایی ترک، تیر، فنر پیچشی،فرکانس طبیعی ، دو سر مفصل
سال 1396
پژوهشگران محمد امین شیخی ، رضا تقی پور ، محسن بزرگ نسب ، امید یزدان پناه

چکیده

وجود عوامل مختلف