1403/01/25
مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: _

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مطالعه تحولات تقنینی فرایند ابتکار قانون در حقوق اساسی عراق و مصر احمد موسوی، مرتضی نجابت خواه، جواد تقی زاده (1402)
بررسی الزامات نظام عدم تمرکز اداری در سازمان تأمین اجتماعی محمدرضا جوان جعفری، علی اکبر گرجی ازندریانی، مرتضی نجابت خواه (1401)
چالشهای حقوق اداری در مدیریت شرایط اضطراری بهداشتی مسعود فریادی، مرتضی نجابت خواه (1401)
سنجش قضاوت جمعی؛ نظریۀ انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری سید حسین رحیمی مقدم، علی اکبر گرجی ازندریانی، مرتضی نجابت خواه، فرهنگ فقیه لاریجانی (1401)
بررسی تطبیقی جایگاه ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی دﻳﻨﻰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮشت خود در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان و اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠلی سمیه اسلامی، مرتضی نجابت خواه، علی اکبر گرجی ازندریانی، مصطفی تقی زاده انصاری (1400)
واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی اقتصادی ایران سید حسین رحیمی مقدم، علی اکبر گرجی ازندریانی، مرتضی نجابت خواه (1400)
مطالعه تطبیقی رابطه حقوق تأمین اجتماعی و مسئولیت مدنی محمدرضا جوان جعفری، علی اکبر گرجی ازندریانی، مرتضی نجابت خواه (1400)
استقلال دادگاه عالی قانون اساسی مصر وحید باکویی کتریمی، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (1400)
وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، الیاس کلکلی (1399)
دادگاه عالی قانون اساسی مصر و کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، وحید باکویی کتریمی (1398)
مرجع و فرایند تملک قهری اراضی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان فرهنگ فقیه لاریجانی، مرتضی نجابت خواه، خدیجه خیرالله پور (1398)
نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی مصر بر اعمال یکجانبه اداری جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، وحید باکویی کتریمی (1397)
بیانیه امضایی رئیس جمهور در حقـوق ایالات متحده آمریکـا الیاس کلکلی، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (1397)
تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران مرتضی نجابت خواه، جواد تقی زاده، نفیسه ظریفی (1396)
امکان سنجی صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، میثاق ذاکرعباسی (1396)
وضعیت حقوقی همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقی ایران جعفر قاسمی، مرتضی نجابت خواه، فرهنگ فقیه لاریجانی (1396)
اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، کوثر آملی جلودار (1396)
تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معصومه فدایی جویباری، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (1396)
آسیب شناسی ساختار و صلاحیت های مراجع اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران مرتضی نجابت خواه، فاطمه افشاری، سید شهاب الدین موسوی زاده (1396)
مفهوم ضرورت در اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، سجاد فولادوند (1395)
مراجع تشخیص انحراف و اعلام انحلال شوراهای محلی در حقوق ا یران جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، کوثر آملی جلودار (1395)
مساله نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، عادله قلی زاده (1394)
تأملی درباره ی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، سجاد فولادوند (1394)
قائم مقامی مستخدم متوفی در دعاوی استخدامی مرتضی نجابت خواه، مونا بنازاده (1393)
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصاب های اداری علی محمد فلاح زاده، مرتضی نجابت خواه (1393)
مقاله ارائه شده
کتاب
کرسی نظریه‌پردازی
بسط و قبض صلاحیت وضع عوارض محلی؛ آسیب شناسی تاریخی و حقوقی فرهنگ فقیه لاریجانی، مهدی مرادی برلیان، مرتضی نجابت خواه، مسعود فریادی (1402)
کرسی ترویجی «چالش ها و محاذیر همه پرسی در نظام حقوقی ایران محمدمهدی غمامی، مهدی مرادی برلیان، مرتضی نجابت خواه، فرهنگ فقیه لاریجانی (1402)
جایگاه سازمانی حفاظت از محیط زیست: ابهام ها و چالش ها فرهنگ فقیه لاریجانی، مرتضی نجابت خواه، مسعود فریادی، مهدی مرادی برلیان (1401)
پایان نامه
مطالعه تطبیقی فرآیند استعفای رئیس جمهور و آثار حقوقی آن سیدعلی حسینی کبریا، مهدی مرادی برلیان، مرتضی نجابت خواه (1402)
آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر صدور مجوز کسب و کار در حقوق ایران سیدمحمدعلی شجاعی، مهدی مرادی برلیان، مرتضی نجابت خواه (1402)
تحولات برابری حقوقی در تاریخ اندیشه حقوق عمومی ایران بهزاد مهرگان، مرتضی نجابت خواه، فرهنگ فقیه لاریجانی (1402)
تاثیرات همه گیری کرونا بر حقوق اقتصادی شهروندان در ایران و فرانسه احسان رستمی، زهرا محمودی، مرتضی نجابت خواه (1402)
چالش ها و راهکارهای مبارزه با فساد اداری در ایران و مالزی فرشید جعفری چورسی، فرهنگ فقیه لاریجانی، مرتضی نجابت خواه (1402)
چالش ها و راهکارهای فراروی حوضه آبی زاینده رود از منظر حقوق محیط زیست محمد یارمحمدیان، شیما عرب اسدی، مرتضی نجابت خواه (1401)
شناسایی و اولویت بندی چالش‌های قانون کار ایران در اقتصاد گیگ مهدی فاضلی، مرتضی نجابت خواه، محمد صفری، محسن علیزاده ثانی (1399)
نقش دولت در تامین و تضمین دسترسی آزاد به اطلاعات فاطمه احمدی، زهرا محمودی، مرتضی نجابت خواه (1397)
بهداشت و ایمنی کار از منظر حقوق بین المللی میلاد روحی قاسم خیلی، مرتضی نجابت خواه، زهرا محمودی (1397)
مفهوم حقوق شهروندی و جایگاه آن در آرای هیات عموی دیوان عدالت اداری فاطمه اکبریان، زهرا محمودی، مرتضی نجابت خواه (1394)
حقوق استخدامی و اجتماعی کارگران معلول در مقررات داخلی و اسناد بین المللی عاطفه السادات موسوی، زهرا محمودی، مرتضی نجابت خواه (1394)

علایق پژوهشی

  • حقوق بشر
  • حقوق کار
  • حقوق اساسی
  • حقوق اداری
بیشتر