1403/03/04
مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: _

مشخصات پژوهش

عنوان
حقوق استخدامی و اجتماعی کارگران معلول در مقررات داخلی و اسناد بین المللی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حقوق استخدامی و اجتماعی
سال 1394
پژوهشگران عاطفه السادات موسوی(دانشجو)، زهرا محمودی(استاد مشاور)، مرتضی نجابت خواه(استاد راهنما)

چکیده

....