1403/03/04
مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: _

مشخصات پژوهش

عنوان
چالش ها و راهکارهای مبارزه با فساد اداری در ایران و مالزی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مبارزه با فساد اداری، چالش‌ها و راهکارهای مبارزه با فساد اداری، حکمرانی خوب، جامعه مدنی
سال 1402
پژوهشگران فرشید جعفری چورسی(دانشجو)، فرهنگ فقیه لاریجانی(استاد مشاور)، مرتضی نجابت خواه(استاد راهنما)

چکیده

فساد مسئله و موضوع اصلی کشورها به‌خصوص کشورهای درحال‌توسعه بوده، و مشکلات زیادی ایجاد کرده به این دلیل دولت‌ها همواره اقداماتی را برای مبارزه با فساد اداری انجام داده‌اند. برای مبارزه با فساد اداری در ایران هم اقدامات مختلفی برای پیشگیری و مبارزه با آن انجام‌یافته است. اما آن طورکه در گزارش‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد این اقدامات به سرانجام دلخواه نرسیده و رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی مربوط به فساد اداری گویای این مطلب است. اما مالزی توانسته با پیش‌گرفتن راهکارهای مناسب، فساد اداری را تا حد زیادی واپایش نماید. بررسی راهکارهای ایران در مبارزه با فساد اداری و مقایسه آن با راهکارهای مالزی نشان می‌دهد راهکارهای ایران در این زمینه فاقد الگوی مشخص سیاست‌گذاری همه‌جانبه است؛ این مساله باعث شده مجموعه اقدامات و راهکارهای دولتی در مبارزه با فساد اداری با موفقیت لازم همراه نباشد. ازاین‌رو پژوهش حاضر باهدف برسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای مناسب با الگوگیری از کشور مالزی در راه مبارزه با فساد اداری در ایران سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که راهکارهای مبارزه با فساد اداری درایران باتوجه‌به شاخص‌های حکمرانی خوب و راهکارهای ضدفساد در کشور مالزی دارای چه چالش هایی است. نتایج نشان می‌دهد چالش ها و راهکارهای مبارزه با فساد اداری در کشور فقدان توجه به شاخص‌های حکمرانی خوب از جمله مشارکت پاسخگویی، شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخگویی و کارآمدی دولت و عدم بهره‌گیری همه‌جانبه در تمام موارد است. چه‌بسا مبارزه با فساد اداری همکاری، عزم جدی همه‌جانبه حتی جامعه مدنی رامی طلبد. اما مالزی توانسته با اتخاذ راهکارهای مناسب تا حدود زیادی جایگاه خود را در شاخص‌های حکمرانی خوب ارتقا داده و سطح فساد اداری را کاهش دهد. بنابراین مبارزه با فساد اداری در ایران با الهام از حکمرانی خوب مبتنی بر همکاری و مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی و جامعه مدنی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی و مدیریتی است و در هر یک از این ابعاد راهکارهای لازم ارائه شده است.