1403/03/04
مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: _

مشخصات پژوهش

عنوان
چالش ها و راهکارهای فراروی حوضه آبی زاینده رود از منظر حقوق محیط زیست
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
--
سال 1401
پژوهشگران محمد یارمحمدیان(دانشجو)، شیما عرب اسدی(استاد مشاور)، مرتضی نجابت خواه(استاد راهنما)

چکیده

--