1403/03/02
مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: _

مشخصات پژوهش

عنوان
نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی مصر بر اعمال یکجانبه اداری
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
.
سال 1397
مجله حقوق اداري
شناسه DOI
پژوهشگران جواد تقی زاده ، مرتضی نجابت خواه ، وحید باکویی کتریمی

چکیده

.