1403/03/02
مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: _

مشخصات پژوهش

عنوان
مفهوم حقوق شهروندی و جایگاه آن در آرای هیات عموی دیوان عدالت اداری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مفهوم حقوق
سال 1394
پژوهشگران فاطمه اکبریان(دانشجو)، زهرا محمودی(استاد مشاور)، مرتضی نجابت خواه(استاد راهنما)

چکیده

...