1403/03/02
مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: _

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تطبیقی فرآیند استعفای رئیس جمهور و آثار حقوقی آن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رئیس جمهور ، استعفا، کفالت، نظام ریاستی و پارلمانی، حقوق تطبیقی
سال 1402
پژوهشگران سیدعلی حسینی کبریا(دانشجو)، مهدی مرادی برلیان(استاد مشاور)، مرتضی نجابت خواه(استاد راهنما)

چکیده

استعفا ی رئیس جمهور یک مسئله حساس است و به دلیل تأثیرات متعددی که بر کشور خواهد گذاشت، می بایست از زوایای مختلفی مورد مطالعه قرار گیرد. نهاد ریاست جمهوری بخش جدایی ناپذیر هر نظام سیاسی جمهوری است و حتی در نظام سیاسی کشورهایی که نخست وزیر بازیگر اجرایی غالب و رئیس جمهور به عنوان رئیس حکومت چه بسا عهده دار وظایفی تشریفاتی است،