1403/03/04
مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: _

مشخصات پژوهش

عنوان
شرایط و موجبات تعارض آراء با تکیه بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تعارض آراء؛ رویه قضایی؛ هیأت عمومی؛ دیوان عدالت اداری
سال 1397
مجله مجله حقوقي دادگستري
شناسه DOI
پژوهشگران مرتضی نجابت خواه

چکیده

به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیت­های هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سئوال مطرح می­ شود که مراد قانون­گذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر حاصل می­ گردد. این تحقیق با بررسی رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی که تعارض مورد نظر احراز شده و یا احراز نگردیده، در صدد آن برآمده است تا ضمن بررسی مفهوم و شرایط شکلی و ماهوی شکل­ گیری تعارض در آراء، عوامل مختلفی را که موجب بروز استنباط­ های مختلف میان شعب دیوان و در نتیجه، صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اند، مورد مطالعه قرار دهد.