1403/03/02
مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: _

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و اولویت بندی چالش‌های قانون کار ایران در اقتصاد گیگ
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اقتصاد اشتراکی، مصرف همگانی، مدیریت منابع انسانی، چالش‌های منابع انسانی، قانون کار
سال 1399
پژوهشگران مهدی فاضلی(دانشجو)، محمد صفری(استاد مشاور)، مرتضی نجابت خواه(استاد مشاور)، محسن علیزاده ثانی(استاد راهنما)

چکیده

هدف: با توجه به اینکه یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی شناسایی آسیب های کارگران در کسب و کارها است. با توجه به اینکه امروزه کسب و کار‌های مبتنی بر اقتصاد اشتراکی با رشد سریعی که با توجه به بسترهای اینترنتی داشته اند، باعث شکل گیری نوع جدیدی از ارائه محصول و خدمات شده‌ و به سرعت جایگاه خود را در بین کسب و کارهای سنتی پیدا کرده اند. این کسب وکارها از لحاظ ساختارهای جدید در حوزه منابع انسانی بسیار متفاوت از کسب و کار‌های سنتی هستند که باعث شکل گیری نوع جدید از نیروی کار با عنوان، فریلنسر، پیمانکاران مستقل یا کارگر گیگ گردیده که منجر به وجود آمدن چالش‌هایی در حوزه حقوقی کارگران تحت قانون کار شده اند. این پژوهش به صورت کیفی- کمی به دنبال شناسایی و اولویت بندی چالش ها ایجاد شده توسط این پلتفرم ها در حوزه ی قانون کار ایران می باشد. روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش که به صورت کیفی-کمی می باشد.از روش تحلیل ذینفعان و برای اولویت بندی چالش ها یا بخش کمی از تکنیک AHP استفاده گردیده است. یافته‌ها و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش 15 چالش به ترتیب اولویت عدم وجود چانه زنی جمعی، نبود حمایت جمعی از کارگران، حمایت اجتماعی پایین از کارکنان، انتقال ریسک شغلی به کارگران، دور زدن مقررات استخدامی توسط پلتفرم ها، عدم اطمینان نسبت به پلتفرم، محرومیت کارگران از حق بیمه، عدم طبقه بندی کارگر در پوشش قانون کار، نبود قطعیت قانونی و مقررات برای کار و کارگر، عدم پشتیبانی از کارگران در حوزه بیمه بیکاری، مبهم بودن طبقه بندی قوانین حقوقی کارگران، مقررات زدایی در روابط کارگری، فرصت کاری موقت و نیمه وقت، محرومیت از حمایت قانونی و عدم پشتیبانی از کارگران در مورد حداقل دستمزد شناسایی شد.