1403/03/02
مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: _

مشخصات پژوهش

عنوان
بایسته های آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به تجربیات دادرسی اداری در اروپا
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
...
سال 1402
پژوهشگران زهرا حسین زاده(دانشجو)، زهرا محمودی(استاد مشاور)، مرتضی نجابت خواه(استاد راهنما)

چکیده

...