1403/03/04
مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: _

مشخصات پژوهش

عنوان
جایگاه سازمانی حفاظت از محیط زیست: ابهام ها و چالش ها
نوع پژوهش
کرسی نظریه‌پردازی
کلیدواژه‌ها
سازمان حفاظت از محیط زیست. جایگاه سازمان حفاظت از محیط زیست
سال 1401
پژوهشگران مسعود فریادی ، مرتضی نجابت خواه ، فرهنگ فقیه لاریجانی ، مهدی مرادی برلیان

چکیده

در این کرسی جایگاه سازمان حفاظت از محیط زیست در ساختار اداری ایران بررسی و چالش های آن مورد بحث قرار گرفت