1403/03/02
مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: _

مشخصات پژوهش

عنوان
آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر صدور مجوز کسب و کار در حقوق ایران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کسب و کار- مجوز- تسهیل کسب و کار
سال 1402
پژوهشگران سیدمحمدعلی شجاعی(دانشجو)، مهدی مرادی برلیان(استاد مشاور)، مرتضی نجابت خواه(استاد راهنما)

چکیده

از جمله چالش های جدی پیرامون حوزه کسب و کار در ایران موضوع صدور مجوزهای کسب و کار و موانع و چالش هایی است که در این خصوص وجود دارد لذا پرداختن به این امر از نظر حقوقی و قوانین ناظر بر آن امری مبتلا به بوده و اهمیت دارد.